Åbent brev til miljøminister Kirsten Brosbøl

Indlægget er skrevet af John Laursen, Nexø, og Michael Nyholm, Bønnerup. Vi konstaterer til stor forundring, at du indlader dig på, i samarbejde me
13 apr 2015

Indlægget er skrevet af John Laursen, Nexø, og Michael Nyholm, Bønnerup.

Vi konstaterer til stor forundring, at du indlader dig på, i samarbejde med Hr Dan Jørgensen, at videreudvikle Gilleleje-skandalen vedrørende lukning af visse områder for trawlfiskeri i Kattegat.

Nordsjællandske fiskere har siden 2009 måtte søge fiskeri langt fra hjemhavn, grundet lukning af store havarealer. Det lader nu til, at dette også skal til at berøre resten af Kattegatflåden via yderligere lukninger.

Det er os bekendt, at din morfar gennem et langt liv kæmpede fiskernes sag, dels gennem aktivt fiskeri, bestyrelsesposter og som havnefoged for den havn han selv havde været med til at bygge.

En havn som du har set blomstre, fået fortalt meget om og set blive afskibet gennem politiske reguleringer fra cirka 50 fartøjer til nu omkring 10-12 fartøjer. Og sådan er det i øvrigt med alle Kattegat-vendte danske og svenske havne.

Den smule trawlfiskeri der er tilbage i Kattegat, gør ikke den store skade på havmiljøet, som I fejlagtigt tror. Denne form for fiskeri er skønsmæssigt reduceret med 75-80 procent, siden man startede udtyndingen af fiskerflåden omkring 1980.

At frede områder for at skåne stenrev gavner intet, da der ikke fiskes med trawl på stenrev længere. Til denne form for fiskeri er torskekvoten alt, alt for lav.

Hvis I to virkelig mener jeres idé alvorligt, må jeg opfordre jer til at sammenkalde alle Kattegat-fiskere til et stormøde, hvor I redegør for jeres kommende ideer. Det vil give hver enkelt fartøjsejer et overblik om, hvorvidt fremtidig drift er en mulighed.

Ligeledes vil havnesamfundene have tid til at finde alternativer for overlevelse. I forhold til fiskeri, er kursen stukket skævt ud.

Flere Nyheder