Ål bliver udsat i tusindevis

[caption id="attachment_7123" align="aligncenter" width="614"] Udsætning af små ål skal øge antallet af forældrefisk, der udvandrer til gydepladserne[
16 aug 2017

[caption id="attachment_7123" align="aligncenter" width="614"] Udsætning af små ål skal øge antallet af forældrefisk, der udvandrer til gydepladserne[/caption]

I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner små ål i både fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at gyde. Den europæiske ål har haft trange kår de seneste år, hvor bestanden af biologerne er vurderet til at være kritisk lav.

For at hjælpe bestanden tilbage på rette fod indførte Danmark i 2009 en forvaltningsplan, som betyder, at man ved danske kyster udsætter åleyngel. Tirsdag blev der udsat 5000 ål fra Vedbæk Havn, og i hele landet vil der i år blive udsat ål i tusindvis i vandløb, søer og kystnære områder.

- Målet med forvaltningsplanen er, at mindst 40 procent blankål - altså forældrefisk - skal udvandre fra vores kyster til gydepladserne i forhold til, hvordan bestanden var, før den blev berørt af menneskelige aktiviteter, siger Michael Ingemann Pedersen, der er videnskabelig medarbejder på DTU Aqua til Frederiksborg Amtsavis. Tallet er i dag på omkring ti procent for Danmarks vedkommende.

De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskerier i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er, at de bliver flyttet fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed med den hensigt at skabe en større gydebestand i Sargassohavet.

Flere Nyheder