Ål og Østersøen står i kontrast til det øvrige fiskeri i Danmark

Udsigten til kvotestigninger for fiskerne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat smitter ikke af på fiskerne omkring Østersøen. lyder det fra Danmarks Fisk
13 dec 2017

Udsigten til kvotestigninger for fiskerne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat smitter ikke af på fiskerne omkring Østersøen. lyder det fra Danmarks Fiskeriforening PO.

Hvor aftalen om fiskerimuligheder giver et godt grundlag for dansk fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2018, står den samtidig i kontrast til de seneste års udvikling i Østersøen.

Her besluttede Ministerrådet på rådsmødet i oktober at fortsætte med meget lave kvoter for torsk og indførte lukkeperioder i Østersøen i fiskeriet i 2018, samtidig med at der også blev skåret kraftigt i vest-sild.

Oven i det har Ministerrådet netop besluttet på rådsmødet i denne uge at der skal være en 3 måneders lukkeperiode for ålefiskeri. og også det rammer fiskeriet i Østersøen og indre danske farvande katastrofalt hårdt.

- Vi bliver naturligvis bekymret i fiskeriet, når en bestand udvikler sig i den forkerte retning, for det er vores levebrød, som det går ud over. Vi oplever dog ikke i dansk fiskeri, at ålen er truet og skulle være forsvundet. Vi havde håbet, at Kommissionen og Ministerrådet ville komme til fornuft omkring forvaltning af ål. Både den danske minister og den svenske minister har kæmpet bravt for hjælpe ålefiskerne, men desværre med begrænset succes. Det hjælper ikke ålen at lukke for det gennemkontrollerede og traditionsbundne ålefiskeri, som fx generationer af danske bundgarnsfiskere har drevet, siger Svend-Erik Andersen.

- Vi må nu finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt kan hjælpe fiskerne i de indre danske farvande – for mange fiskere er trængt pga forvaltningen for torsk og nu også af ål, siger Svend-Erik Andersen.

Flere Nyheder