Ålefiskeriet stoppes 1. november - men andre arter må godt fanges

Fiskeriet af ål skal stoppes den 31. oktober. Det er et led i den plan for genopretning af ålebestanden, som EU`s ministre vedtog i eftåret 2017. Nu e
22 okt 2018

Fiskeriet af ål skal stoppes den 31. oktober. Det er et led i den plan for genopretning af ålebestanden, som EU`s ministre vedtog i eftåret 2017. Nu er fiskerne tæt på, og i perioden fra den 1. november 2018 til 31.januar 2019 må der ikke fiskes ål erhvervsmæssigt i saltvand.

Men selvom der er et forbud med fiskeri af ål, så betyder det ikke et forbud mod redskaberne. For i perioden må der fortsat fiskes efter andre arter, hvis en række betingelser er opfyldt. En af dem er, at maskemålet i rusen skal være på mindst 60 mm, og der må ikke være ruser på bundgarn. Det er reglerne fra 2015, der beskriver hvordan et fiskeri efter andet end ål med denne type redskaber kan foregå.

Samtidig kræver det en anmeldelse til Fiskeristyrelsen om, at man vil fiske.

Lageroptælling

Selvom fiskeriet er forbudt i den tre måneders periode, så kan det ikke undgåes, at der vil gå ål i redskaberne. Sker det skal de straks genudsættes, lyder det i bekendtgørelsen.

Ål, som er fanget, inden stopperiodens ikrafttræden må fortsat sælge ålen eftter 1. november. Er der tale om opbevaring af levende ål kræver det dog et godt regneark for at holde styr på mængden af ål i hyttefad eller opbevaringsrusen. Senest den 2. november 2018 skal en liste over mængden af levende ål opgjort i kilo man opbevarer, indsendes til Fiskeristyrelsen. Listen skal være opdelt med mængde i de enkelte hyttefade eller den enkelte opbevaringsruse. Og lagerlisten skal ved ændringer i antallet af levende ål i ruser og hyttefade opdateres, så fiskeren til enhver tid kan oplyse indholdet i det enkelte hyttefad eller ruse.

Hvert enkelte hyttefad eller opbevaringsruse skal også være afmærket med navn, adresse, ålebdriftsnummer eler lignende nummer tildelt af Fiskeristyrelsen.

Tag redskaberne ind

Hvis man kun fisker efter ål med sine redskaber, så skal redskaberne tages på land inden den 1. november 2018. Hvis man ikke når det på grund af for eksempel vejret, så skal de ål, der er i redskabet efter den 31. oktober genudsættes straks.

I modsætning til mange andre regler, så er de regler, der gælder for fiskeriet af ål kun midlertidige. Bekendtgørelsen ophæves nemlig automatisk, så derfor er det kun i den tre måneders periode henover årsskiftet 2018/19, hvor der er et forbud mod ålefiskeri.

 

[box type="shadow" ]Husk at lave lageroptælling

  • Hver eneste lager af ål – enten hyttefad, opbevaringsruse eller lignende – skal være afmærket og optalt, så der kan redegøres for mængden af ål opgjort i kilo.
  • Listen skal ajourføres ved ændringer, og den skal opgøres pr. 31.10. 2018 og skal indsendes senest den 2. november 2018 på mailadressen: aal@fiskeristyrelsen.dk
  • Ved løbende ændringer skal der noteres, hvad der mange kilo ål der går ind eller ål af hyttefadet eller opbevaringsrusen.
  • En skabelon til lagerlisten findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside, www.fiskeristyrelsen.dk[/box]

 

Sådan er reglerne

Ifølge bekendtgørelse nr. 1551 af 11. dcember 2015 gælder følgende regler for fiskeri med ruser og bundgarn efter andre arter end ål.

  • 7, stk 2:

Ruseredskaber, der anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri, må anvendes på følgende betingelser:

1) Maskemålet i hele rusen skal være på mindst 60 mm (helmaske).

2) Uanset nr. 1, kan ruseredskaber anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri på følgende betingelser

  1. a)Maskemålet i bagrusen – efter anden sidste bøjle – skal være på mindst 60 mm (helmaske), eller
  2. b)Maskemålet i bagrusen – efter sidste bøjle – skal være på mindst 90 mm (helmaske). Maskemålet er opfyldt, hvis der i rusen – mellem sidste og anden sidste bøjle – er et vindue på 14 x 14 cm med det nævnte maskemål. Vinduet skal være placeret på rusens overside.

3) I ruser til fangst af rejer skal alle kalve i rusen være åbne som en firkant og holdes på plads med 4 stillebånd. Maskestørrelsen i rusen må ikke overstige 30 mm (helmaske).

Stk. 3. De bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der må anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri, må ikke være forsynet med ruser.

Stk. 4. Ruser til andet fiskeri end ålefiskeri, jf. stk. 2 skal før brug anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med angivelse af antal ruser, samt området, hvor ruserne placeres. Pælesatte bundgarn og bundgarnslignende redskaber, skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen (nu Fiskeristyrelsen, red.)  med beskrivelse af redskabernes udformning, størrelse og placering af redskabet med angivelse af længde og breddegrad i WGS 84 Datum.

Stk. 5. Anmeldelse af redskaber til andet end ålefiskeri efter stk. 4 skal ske uanset, om redskabet har været anvendt og anmeldt før denne bekendtgørelses ikrafttræden. NaturErhvervstyrelsen kan beslutte kun at godkende anvendelse af et redskab, hvis det er tilstrækkeligt godtgjort, at ål kan undslippe redskabet

 

 

 

Flere Nyheder