Ålegræs bliver mere udbredt i Limfjorden

Dybdeudbredelsen og dækningsgraden af ålegræs i Limfjorden er øget i løbet af 2014. Det slår DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Univ
03 Dec 2015

Dybdeudbredelsen og dækningsgraden af ålegræs i Limfjorden er øget i løbet af 2014. Det slår DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet – fast i en pressemeddelelse, der er baseret på rapporten ”Vandmiljø og Natur 2014”.

”Der er nu flere tegn på, at reduktionen i næringsstofudledningen fra Danmark nu også har den forventede positive effekt på planter og dyr i fjorde og kystnære områder”, lyder forklaringen blandt andet på den fremgang, der er konstateret for bl.a. udbredelsen af ålegræs i Limfjorden.

Udbredelsen og dækningsgraden af ålegræs er også konstateret i enkelt kystområder i 2014, og den gælder i øvrigt for tang, skriver DCE i sin pressemeddelelse.

Der er også positive meldinger fra prøver af bundfauna generelt. Prøverne er primært taget i Natura 2000-områder, oplyser DCE.

”Der er stor forskel i biodiversiteten på disse stationer, men i et område i Kattegat blev der fundet den højeste biodiversitet målt på bunddyr i de seneste 30 år i danske farvande, ” skriver DCE i sin pressemeddelelse.

Det bliver i øvrigt også konstateret, at der i 2013 og 2014 har været et større iltsvinde end i årene umiddelbart forinden. Det bliver dog også nævnt, at iltsvindet i hele perioden fra 2010 til 2014 har været mindre end i perioden fra 2005 til 2009.

Læs pressemeddelelsen fra DCE - klik her.

Flere Nyheder