Ålegræskasser hæmmer muslingefiskeriet

Muslingefiskerne i Lovns Bredning går glip af store mængder muslinger, fordi bufferzonen ved ålegræsforekomster ikke er præcise nok. Derfor foreslår C
12 jun 2016

Muslingefiskerne i Lovns Bredning går glip af store mængder muslinger, fordi bufferzonen ved ålegræsforekomster ikke er præcise nok. Derfor foreslår Centralforeningen Limfjorden sammen med Danmarks Fiskeriforening PO, at man i forhold til den forestående nye muslingesæson arbejder med mere præcise angivelser af grænserne for, hvor tæt på ålegræsset fiskerne må komme.

”Det er vigtigt, at dybdekurven følges, når kasserne udformes, da fiskerne har brug for at kunne komme så langt ind som muligt og gerne ind til to meter, hvor udbredelsen af ålegræs tillader dette, ” skriver de to foreninger i deres forslag til fiskeplan for sæsonen 2016-2017, hvor de slår fast, at forholdene hidtil ikke har været optimale.

”Ålegræskasserne fra 2015-2016 har været til stor gene for fiskeriet, ” står der således i fiskeplanen.

[tabs type="horizontal"][tabs_head][tab_title]FAKTA[/tab_title][/tabs_head][tab]Ifølge fiskeplanen fra Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO anmoder man om et fiskeri på 7.000 tons muslinger – netto – i perioden fra den 1. september 2016 frem til den 1. juli 2017. Man regner med en vinterlukning i løbet af perioden fra midt i december til den 1. marts.

Fiskerne vil smide sten på 2-5 kilo ud, men vil registrere mængden af sten fra fiskeriet i Lovns Bredning. Hvis mængden af sten overstiger 100 tons, vil der for det efterfølgende år laves en handlingsplan for genudlægning af sten. [/tab][/tabs]

Foreningerne påpeger, at biomassen af muslinger i Lovns Bredning primært befinder sig på lavere dybder – ofte helt ind til en dybde på to meter – og at det skyldes de tidligere forekomster af iltsvind. Derfor er det helt afgørende for fiskeriet, at de udpegede ålegræskasser følger de dybdekurver, der er nødvendige for at kunne beskytte ålegræsset.

”Området indeholder betydelige mængder af fangstklare muslinger, men ålegræskasserne går meget længere ud end udbredelsen af ålegræsset berettiger. Det er vigtigt, at dybdekurven følges, og at en eventuel bufferzone så tillægges denne, ” lyder argumentet fra Centralforeningen Limfjorden og DFPO.

Helt konkret peger man i den indsendte fiskeplan på en række områder, hvor man mener, at ålegræskasserne kan flyttes ind, så fiskerne kan komme tættere på kystlinjen – selvfølgelig uden at komme for tæt på eller ødelægge ålegræsset.

 

Flere Nyheder