Ændring af fiskeriloven i høring

Lovforslaget, som nu bliver sendt i offentlig høring, skal være med til at implementere den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der
af Claus Kirkegaard
10 sep 2018

Lovforslaget, som nu bliver sendt i offentlig høring, skal være med til at implementere den nye model for opgørelse af ejerskab over fiskekvoter, der blev vedtaget i november 2017.

Den nye model vil medføre, at de kvoter, en fisker ejer og de kvoter, fiskeren har bestemmende indflydelse over, fremover vil tælle med i det samlede kvoteloft.

Samtidig skærpes fiskernes oplysningspligt om, hvilke økonomiske relationer de har til andre fiskere. Tilstedeværelsen af et økonomisk mellemværende vil fremover antages at give bestemmende indflydelse.

- Med den nye model sikrer vi, at det ikke længere vil være muligt for en fisker at købe sig adgang til kontrollerende andele over det fastsatte loft via lån af penge til andre fiskere eller andre kreative krumspring. Vi får et langt bedre indblik i pengestrømmene i dansk fiskeri og skærper således kontrollen med bestemmende indflydelse markant. På den måde kan vi bedre kontrollere, at der ikke snydes med reglerne" lyder det fra fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Stadig muligt at leje kvoter

Der er gennemført en række stramninger i reglerne om kvotekoncentrationer - for eksempel er lofterne for, hvor mange kvoter en fisker må eje eller have bestemmende indflydelse over, blevet skærpet.

Til gengæld kommer der ikke loft over, hvor mange fisk en fisker må fange. Det vil sige, at det fortsat vil være muligt at leje kvoter, og de kvoter tæller ikke med i fiskerens kvoteloft.

Der indføres et loft over udleje af kvoter på 75 procent og et krav om, at alle fartøjer som minimum skal fange 25 procent af fartøjets årsmængde.

Med lovforslaget indføres en skærpet oplysningspligt til fiskerne om de kvoter de lejer ud, og de kvoter de selv lejer. Disse oplysninger vil indgå i den samlede evaluering af modellen i 2021, der også skal se på, hvordan lejede kvoter vil kunne tælles med i det samlede kvoteregnskab. Alle partier var enige om ikke at inkludere lejede kvoter i det samlede kvoteregnskab for nuværende. Der var enighed om at afvente virkningerne af de begrænsninger der nu indføres på de kvoter man må leje ud.

- Nu holder vi et skarpt øje med, hvordan den nye model fungerer. Vi skærper fiskernes oplysningspligt og får på den måde langt større gennemsigtighed i lejemarkedet for kvoter, udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Lovændringen sikrer samtidig hjemmel til det revisorteam, der oprettes til at sikre overholdelse af reglerne. Som opfølgning vil sanktionerne for overtrædelse af reglerne skærpes.

Lovforslaget sendes i offentlig høring medio september. Den nye model forventes at træde i kraft i 2019 og vil blive evalueret i 2021.

Flere Nyheder