Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen:
af Line Dalgaard Jensen
28 nov 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen:

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen fjernes den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 26. november 2018, således at der ikke er fastsat mængdemæssig begrænsning.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. november 2018.

Flere Nyheder