Ændringer til fiskeriet af tobis på ration

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om ændring af vilkår for fiskeri af tobis. Der er ændringer til tobisfiskeri
af Line Dalgaard Jensen
31 maj 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om ændring af vilkår for fiskeri af tobis. Der er ændringer til tobisfiskeriet generelt og for rationsfiskeriet af tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i forvaltningsområde 1r, 21 og 3r EU zone:

Ændring af generelle vilkår gældende for fiskeri af tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i forvaltningsområde 1r, 2r, 3r og 4 EU Zone
Der må på fangstrejser efter tobis, ud over redskaber til fangst af tobis, ligeledes medbringes og anvendes redskaber på 16 mm og derover til fiskeri af brisling. Ved fiskeri efter brisling skal fangsterne opbevares, landes og afregnes adskilt fra fangsten af tobis.

Ændring af vilkår gældende for rationsfiskeri af tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r EU Zone
Idet den til rationsfiskeri afsatte mængde skønnes nært opfisket indføres der ændrede vilkår for fiskeriet af tobis på rations vilkår med virkning fra mandag den 4. juni.
Fartøjer, der fisker tobis på rationsvilkår, må maksimalt fiske, medbringe og lande 100 tons tobis pr. kalenderuge. Såfremt fartøjet lander mere end 100 tons i reguleringsperioden fratrækkes den overskydende mængde i rationen for den næste reguleringsperiode. Der må ikke indledes nye fangstrejser inden for en reguleringsperiode, når perioderationen er opfisket. Det er dog tilladt at indlede fangstrejser på den næste reguleringsperioderation fredagen inden perioden starter.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. maj 2018.

Flere Nyheder