Østersøen er på dagsordenen i Ministerrådet

Ministerrådet vil på dets månedlige møde mandag den 20. april have en ny forvaltningsplan for Østersøen på sin dagsorden. På mødet vil der blive freml
19 Apr 2015

Ministerrådet vil på dets månedlige møde mandag den 20. april have en ny forvaltningsplan for Østersøen på sin dagsorden. På mødet vil der blive fremlagt et forslag om en fælles tilgang til arbejdet med den nye forvaltningsplan, der vil omfatte fiskerierne på torsk, sild og brisling - tre af de i alt fire arter, der i dag er omfattet af discardforbud i Østersøen.

Der vil ikke blive taget en egentlig beslutning på mødet i Ministerrådet, men man forventer, at der vil være enighed om at følge det forslag, der bliver lagt frem. Det vil i givet fald betyde, at Ministerrådet så vil bakke op om, at torskefiskerne i fremtiden vil slippe for de nuværende lukkede områder og lukkeperioder i Østersøen, ligesom indsatsreguleringen - havdagene - vil bortfalde.

Der er dog endnu et stykke vej, førend der er enighed på alle niveauer i EU. Den ny forvaltningsplan for Østersøen skal fx også godkendes af Europa-Parlamentet, og her har været der stillet langt over 100 ændringsforslag til det oprindelige forslag fra EU-Kommissionen.

Det er dog muligt, at forvaltningsplanen kan nå at blive vedtaget senere på året - formentlig med en endelig vedtagelse på det traditionelle Ministerrådsmøde i oktober i Luxembourg - så det kan træde i kraft fra det kommende årsskifte.

Flere Nyheder