Østersøen: Kommissionen er kørt helt af sporet

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er både meget kritisk og meget frustreret over den udmelding, som EU-Kommissionen i sidste uge ko
17 okt 2015

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, er både meget kritisk og meget frustreret over den udmelding, som EU-Kommissionen i sidste uge kom med for næste års kvote for vesttorsk – altså for Område 22 til 24.

Kommissionen foreslår ikke kun en kraftig reduktion af kvoten sammenlignet med den nuværende kvote; de argumenterer blandt andet også for at inddrage fritidsfiskeriet, så deres estimerede fangster bliver trukket fra kvoten til erhvervsfiskerne. Og det er fuldstændig uforståeligt, mener Allan Buch.

- Jeg har aldrig tidligere oplevet noget, der er kørt helt af sporet, som det er for Kommissionen med torskekvoten, slår Allan Buch fast.

- Deres forslag får jo en enorm indvirkning på den kvote, der bliver tilbage til erhvervsfiskerne, og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Kommissionen pludselig får den tanke at gøre det, fortsætter Allan Buch.

Område 22-23

Han peger også på den restriktion, som Kommissionen vil pålægge fiskeriet i den vestligste del af Østersøen – Områderne 22 og 23 – hvor fiskerne kun må fange 26 procent af den samlede kvote af torsken til Områderne 22 til 24. Det vil give de danske fiskere lov til at fange omkring 1200 ton torsk i Områderne 22 og 23 – fra Bælterne og over til vest for Sjælland samt i Øresund.

- Vi taler altså om fartøjer, der for en stor dels vedkommende aldrig har været ude af Område 22, og som slet ikke er klar til at kunne gå i Område 24. De er slet ikke indrettet til det – de kan fx slet ikke bo i fartøjerne, siger Allan Buch, der mener, at restriktionen vil dræbe det kystnære fiskeri i Område 22.

- De meget lokale fartøjer, der driver garn- og bundgarnsfiskeri om vinteren, de kan jo ikke sejle et andet sted hen, når de ikke må fange flere torsk, fordi andelen af kvoten i den vestlige Østersø er brugt op, uddyber Allan Buch.

Flere Nyheder