Østersøen: Reduktionen af torskekvoten er uforståelig

ØSTERSØEN 2016 En ny udvidet lukkeperiode er et alvorligt tilbageslag for det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø – men Danmarks Fiskeriforeni
22 okt 2015

ØSTERSØEN 2016

En ny udvidet lukkeperiode er et alvorligt tilbageslag for det kystnære fiskeri i den vestlige Østersø – men Danmarks Fiskeriforening PO glæder sig over, at det er lykkedes at få forvaltningsbegrænsningerne for den vestligste del af Østersøen ud af TAC / kvote-aftalen for 2016

De fiskeriansvarlige ministre i EU er nået til enighed om TAC / kvoteforholdene for 2016 i Østersøen. Danmarks Fiskeriforening PO er overordnet set uforstående over for, at Ministerrådet endte med at fastholde markante reduktioner for torskekvoterne i såvel den østlige som den vestlige Østersø.

- Der er videnskabeligt belæg for, at en uændret kvote både i øst og vest ikke ville bringe torskebestandene i Østersøen i fare. Tværtimod ville fx en uændret kvote for den vestlige torskebestand have bragt bestandens biogydemasse på sit højeste niveau nogensinde, siger næstformand i DFPO, Kim Kær Hansen.

Nu bliver kvoterne for såvel den østlige som den vestlige bestand reduceret med 20 procent. Det sker på trods af, at bestanden af torsk er i bedring, og det er uforståeligt for fiskerne, at det ikke afspejler sig i kvotefastsættelserne.

- Hvis vi skal se positivt på fastsættelsen af torskekvoterne, er det vel, at Ministerrådet trods alt ikke fulgte den biologiske rådgivning hele vejen. Så ville vi have fået en reduktion på 65 procent i den vestlige Østersø. Det ændrer bare ikke ved, at fiskerierhvervet i Østersøen får det endnu sværere næste år, når torskekvoterne i både øst og vest bliver reduceret med 20 procent, påpeger Kim Kær Hansen.

Ny lukkeperiode

Han mener dog, at det værste ved aftalen for 2016 er, at spillet om lukkeperioderne i Område 22-24 endte med en for DFPO helt uforståelig løsning – nemlig at der i 2016 skal være lukket for torskefiskeriet fra midten af februar til slutningen af marts – altså i 6 uger.

- Det er helt hovedløst og komplet uforståeligt. Fra starten lå det i kortene, at den nye udvidede lukkeperiode kun skulle være gældende for Område 22 og 23, men i sidste øjeblik smed Kommissionen på bordet, at det også skal gælde for Område 24. Det vil sige, at vi nu kan se frem til, at torskefiskeriet lukker helt ned i seks uger – lige dér hvor torsken har en god kondition og fiskerne får en god pris. Det er det rene galimatias, siger Kim Kær Hansen.

Han mener, at der slet ikke er nogen videnskabelig begrundelse for lukningen i Område 24, og DFPO vil derfor forsøge at få Kommissionen i tale for at få en forklaring på, hvorfor Område 24 pludselig skal lukkes ned fra midten af februar til slutningen af marts.

- Vi er simpelthen nødt til at få en forklaring på det her, for jeg forstår det simpelthen ikke, siger Kim Kær Hansen, der også nævner, at det vil være nødvendigt at få Europa-Parlamentet på banen i sagen.

Ingen områdebegrænsning

Derimod er der glæde over, at det lykkedes – ikke mindst takket være en stor indsats fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen – at slippe for den forvaltningsmæssige begrænsning, som EU-Kommissionen ville indføre for fiskeriet den vestlige Østersø.

Torskekvoten for hele den vestlige Østersø er fordelt over tre områder – 22, 23 og 24 – men Kommissionen lagde op til, at fiskerne i områderne 22 og 23 kun måtte fange 26 procent af den samlede kvote i netop de to områder.

- Det ville reelt have betydet, at fiskerne helt og holdent måtte stoppe med deres fiskeri. I 2014 fangede de 3000 tons områderne 22 og 23, og Kommissionen ville kun tillade en fangst på omkring 1000 tons i 2016. Det slipper fiskerne for, og det glæder vi os meget over, siger Kim Kær Hansen.

TAC Kvoter for Østersøen 2016

 

BESTANDE Vedtaget TAC 2015 (tons) Kommissionens forslag for 2016 (tons) Vedtaget TAC 2016 (tons) Ændring i procent for vedtaget TAC
Østlig torsk 51.429 41.143 41.143 - 20 %
Vestlig torsk 15.900 10.363 12.720 - 20 %
Vestlig sild 22.220 24.797 26.274 + 18 %
Central sild 163.451 177.505 177.505 + 8,5 %
Rødspætte 3.409 4.034 4.034 + 18,3 %
Central laks 95.928* 105.850* 95.928 0 %
Brisling 213.581 184.336 202.320 - 5,3 %

* Laksekvoten opgøres i antal styk

Flere Nyheder