145.000 opdrætsfisk er undsluppet

Norske fiskeopdrættere i området omkring Bergen – Hordaland Fylkeskommune – har haft nogle forfærdelige måneder, hvor store mængder af opdrætsfisk er
13 feb 2015

Norske fiskeopdrættere i området omkring Bergen – Hordaland Fylkeskommune – har haft nogle forfærdelige måneder, hvor store mængder af opdrætsfisk er undsluppet. Der er tale om havopdræt, hvor blandt andet en række storme har skabt store skader på anlæggene, så anslået 145.000 fisk - fortrinsvis laks og regnbueørred - er sluppet ud i naturen.

Ifølge Fiskeridirektoratet i Norge er der sket en genfangst af en del af fiskene. Omkring 35.600 fisk – hovedparten er regnbueørred - er således blevet genfanget, hvilket jo er en forsvindende lille del af den samlede mængde fisk, der sluppet ud i naturen.

- Vi er i øjeblikket mest bekymrede over spredningen af regnbueørred, fordi de gyder her i foråret og kan migrere op i elvene og ødelægge æg og yngel på gydepladserne for de vilde laks og havørred, skriver Fiskeridirektoratet.

Flere Nyheder