1.459 torsk er blevet mærket i Østersøen

DTU Aqua har i løbet af juni og august måned mærket 1.459 torsk i farvandet omkring Bornholm, skriver DTU Aqua. Den mindste mærkede torsk var 21 cm og
13 sep 2016

DTU Aqua har i løbet af juni og august måned mærket 1.459 torsk i farvandet omkring Bornholm, skriver DTU Aqua. Den mindste mærkede torsk var 21 cm og den største 75 cm. Fiskene mærkes for senere, når de bliver returneret til forskerne, at kunne fortælle dem en historie om alder, vækst og vandringsmønster. Det billede mangler man nemlig for at få et bedre billede af bestanden i området.

”Der er sket en række biologiske ændringer i Østersøen i de senere år, hvilke har medført at man ikke længere er i stand til at læse torskens alder og vækst ud fra deres øresten, som man ellers har gjort. Det giver udfordringer med bestandsvurderingen, og det gør det svært at forklare nogle af de udviklinger, som man ser ude i havet, såsom mangel på store torsk”, siger projektleder Karin Hüssy, DTU Aqua.

Forskerne opfordrer på baggrund af mærkningen fiskere, der fanger mærkede torsk, til at aflevere dem til projektet. Fisken skal leveres hel, og den kan blandt andet afleveres i en fryser mærket med projektets navn, TABACOD, på havnene i Nexø og Rønne. Ellers er det muligt via DTU aqua at få kontakt til forskerne for afhentning af fisken, hvis den ikke lige landes i de to havne.

Projektleder Karin Hüssy håber således, at en del torsk kommer retur i de kommende år.
" Når de mærkede torsk genfanges og returneres, vil fangstpositionen give information om torskens vandringer, mens dens længde vil give os oplysninger om torskens vækst”, forklarer hun.

https://youtu.be/EpomPfRbfx0

DTU Aqua vil i løbet af de næste tre år stå for mærkning af cirka 4.500 torsk i farvandene omkring Bornholm. I alt mærkes 18.000 torsk ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. De første torsk i dansk farvand blev mærket i juni og der har allerede været genfangst af fire fisk, som er blevet fanget af en fisker fra Tejn, Bornholm.

Torsken er mærket med et ydre mærke, som er synligt, og et indre mærke i form af et kemisk farvaestof, der farver overfladen af fiskens øresten. Farven vil være synlig i hele fiskens levetid, og det skal gøre det nemmere for forskerne, at aflæse ørestenen.

Der gives en dusør for fangst af fisken, og fanges en fisk med to orange mærke er dusøren større. Den har nemlig også et elektronisk mærke i form af en lille mini-sensor på sig. Torsk mærket med disse elektroniske mærker har TO af de orange mærker i venstre side.

I alle havne på Bornholm, hvor der landes torsk, er der ophængt plakater med information om, hvad man skal gøre når man har fanget en mærket torsk. I havnene findes desuden skemaer til indrapportering af genfangsten.

Flere Nyheder