15 nybygninger er på vej ind i dansk fiskeri

[caption id="attachment_18068" align="aligncenter" width="620"] Nyt styrhus står klar til montering på nybynging M136 fra Bredgaard Boats. Foto: René
16 jul 2018

[]

Ordrebøgerne er godt fyldte hos de danske værfter, der bygger fiskefartøjer. Således har både Vestværftet, Karstensens Skibsværft og Bredgaard Boats ordrer ligesom både Kynde & Toft samt Thyborøn Skibs- og Motor enten er i gang eller skal i gang med nybygninger henover efteråret.

Dermed er der udsigt til en udskiftning af flåden. For i løbet af det sidste års tid er yderligere 11 nybygninger kommet til, så i løbet af få år vil der ske en udskiftning på omkring 25 fartøjer.

I sommeren 2017 opgjorde magasinet Erhvervsfiskeren antallet af fartøjer i ordrer. Dengang lå det på 15, og siden er 11 af dem altså afleveret til de nye ejere. Men ordrebøgerne synes uudtømmelige for der er stadig 15 nybygninger i ordre.

Vestværftet er med i en del af nybygningerne – enten i form af leverandør af designs og skrog til andre værfter, der står for aptering, eller også laver Vestværftet selv projektet færdigt på deres arealer i Hvide Sande. Vestværftet er desuden medaktør på en 15 meter båd til Hvide Sande, der skal bygges i et samarbejde mellem lokale håndværkere.

Nye trawlere

Det er især flåden af trawlere fra 22 meter og op til 33 meter, der udskiftes.

Jobi Værft i Strandby har i løbet af det sidste års tid afleveret FN 267 Emilie, men har samtidig fået to nye ordrer ind i form den 24 meter lange FN 462, der skal apteres i Strandby og afleveres sidst på året, og den 22 meter lange FN 338.

Og selvom der har været meget snak om fiskeripakkens betydning for fremtiden, så skal man dog ikke tilskrive netop den pakke, den optimisme der er i fiskeriet. For bestillinger af nybyninger er en langvarig proces, hvor der tegnes og diskuteres gennem måske flere år. Økonomien undersøges, og så skrives der under på en kontrakt, som i langt de fleste tilfælde betyder, at man kan få leveret nybygninger mellem 12 og 24 måneder senere. Derfor er ordrerne beslutninger, der er taget for måske to-tre år siden.

Og det er ikke kun i Danmark, at der er stor rift om at få fingrene i skrog. Således er der i hele Nordeurope en umanerlig appetit på nybygninger til fiskeriet, og det har gjort, at der er kø for at et skrog leveret. Det er således heller ikke unormalt, at aftale leveringstider fra værfterne i primært Polen ikke kan levere skroget til aftalt tid.

En af begrundelserne for at skifte fra et ældre fartøj til et nyt er også de omkostninger, der er ved at vedligeholde og holde driften på et fartøj. I nogle tilfælde kan der måske være forskel på 2 mio. kroner årligt i driftsbudgettet for et fartøj på vedligehold. Og de par millioner kan indgå i finansieringen af et nyt fartøj, der må forventes at have et langt lavere budget til vedligehold.

Kystnært fiskeri

Mens det har været de helt store og de lidt mindre trawlere, der har domineret ordrelisten, så er der også mindre fartøjer til det kystnære fiskeri med på listen. Således har Bredgaard Boats i ordre en nybygning til fiskeri i Østersøen, og Vestværftet er engageret i en 15 meter båd, ligesom bådebyggeriet, Havherred Havbåde i Slettestrand fortsat bygger træfartøjer til det kystnære fiskeri. Sidste år blev HM 33 Kikani II afleveret, og nu er én ny på vej, mens planerne om endnu en nybygning ligger klar. Men bådebyggeriet kan kun bygge én af gangen. De nye træfartøjer er tænkt til fiskeri fra Thorup Strand.

Nyt 50 meter fartøj

Også Karstensens Skibsværft, der har ordrebøgerne godt fyldte med pelagiske trawlere til Nordatlanten, har et fartøj på vej til dansk fiskeri. Der er således tale om HM 379 Lingbank, der kan blive et nyt markedsområde for det nordjyske værft. Lingbank er med sine 49,95 meter således en længde, som ikke mange har bygget til de senere år, men det vurderes, at der er potentiale blandt de fartøjer, der i dansk fiskeri fisker efter brisling, tobis, sperling og måske lidt sild og makrel. Men netop her spiller Brexit nok ind. For flere af de arter findes i britisk farvand, og får EU ingen aftale med briterne, så skal der søges nye fangstpladser.

 

 

 

Flere Nyheder