2017 blev et godt år for de fleste danske fiskere

[caption id="attachment_17523" align="aligncenter" width="620"] Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, aflagde i dag beretning på
04 maj 2018

[]

Danmarks Fiskeriforenings formand, Svend-Erik Andersen, konstaterede i sin formandsberetning, da organistionen holdt generalforsamling på Hotel Vejlefjord i dag, at 2017 som helhed var et godt år – de fleste steder i landet.

”Det blev ikke et rekordår som 2016 - men tæt på - som følge af gode kvoter og fornuftige priser”, sagde han i sin beretning.

Når det kun var de fleste steder, så tænkte han på fiskerne i Østersøen, der i 2017 kunne se deres kvoter beskåret med helt op til 56 procent. Og det ramte økonomien hårdt i den del af fiskeriet.

I Kattegat, Skagerrak og Nordsøen har fiskeriet været godt.

”Der har været lidt forskellige op og nedgange i kvoterne, men overordnet ser det godt ud. Her der det dog vigtigt at være opmærksom på, at flere kvoteændringer godt kan dække over båden en reduktion og en stigning på samme tid”, konstaterede Svend-Erik Andersen.

Årsagen er indførelse af landingspligten, som betyder at den forventede discard tillægges kvoten.

Skarv og sæl

Alt er dog ikke positivt for fiskeriet. I løbet af de sidste måneders lokale generalforsamlinger har spørgsmålene om en regulering af sæler og skarver været mange.

”Det store emne har været: Sælen ta´r først. Sælplagen har nået et niveau, hvor vi må forsøge os ad andre kanaler end blot at gribe fat i en minister, som så giver tilladelse til at skyde 40 sæler”, sagde Svend-Erik Andersen.

Også skarverne udfør et problem for fiskeriet.

”Her fornemmer jeg en større forståelse fra befolkning og politikere for handling”, nævnte Svend-Erik Andersen.

Økonomisk betydning

Fiskeriet har også betydning for det danske samfund. I 2017 udarbejdede Copenhagen Economics en rapport om fiskeriets betydning for samfundet.

”Vel er det ikke os og vores sektor, som overordnet tegner den danske nationaløkonomi. Men specielt økonomien i mange lokalområder kan ikke undvære fiskerisektoren og vores aktiviteter”, sagde Svend-Erik Andersen i sin beretning.

[]

 

Flere Nyheder