30.000 tons muslinger i Løgstør Bredning

Fiskerne i Limfjorden mener, at de i den kommende sæson for 2016-2017 skal have tilladelse til at fange 30.000 tons muslinger i Løgstør Bredning. Det
14 jun 2016

Fiskerne i Limfjorden mener, at de i den kommende sæson for 2016-2017 skal have tilladelse til at fange 30.000 tons muslinger i Løgstør Bredning. Det fremgår af den fiskeplan, som Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO, netop har indsendt til NaturErhvervstyrelsen.

Fiskeriet skal ifølge fiskeplanen ske i perioden fra den 1. september i år frem til den 1. juli næste år – dog med en vinterlukning i løbet af perioden fra midten af december og frem til den 1. marts.

Det bliver nævnt i fiskernes forslag til fiskeplan, at der ikke vil blive fisket på lavere dybder end 4 meter, og det bør holde fiskeriet fri af ålegræs, der er i Løgstør Bredning. I de områder af bredningen, hvor ålegræsset når ud på en større dybde, skal der være lukkede kasser, der specifikt omkranser ålegræsset, mener fiskerne.

Dog bliver det påpeget, at der er behov for særlige tiltag sydøst for Livø Tap i forhold til ålegræsset – men der skal ikke være tale om en generel beskyttelse af Livø Tap, der følger dybdekurven ved 6 meter.

”Fiskeri efter muslinger kan ikke gennemføres i områder med ålegræs, og Centralforeningen vil da også gerne anmode om ekstra kontrol fra Fiskeridirektoratets side for forekomst af ålegræs i fangster, ” står der i den indsendte fiskeplan.

Flere Nyheder