600 fiskeriforskere mødes i København

[caption id="attachment_10830" align="alignright" width="297"] Henrik Gislason. Foto: Helle Sørensen.[/caption] Hvordan sætter man fiskenes fordeli
16 sep 2015

[caption id="attachment_10830" align="alignright" width="297"]Henrik Gislason. Foto: Helle Sørensen. Henrik Gislason. Foto: Helle Sørensen.[/caption]

Hvordan sætter man fiskenes fordeling i havet på formel? Det er et af de mange spørgsmål, som biologer, forskere og andre med interesse for fiskeribiologi stiller hinanden og forsøger at finde svar på, når de i næste uge mødes i København til ICES videnskabelige konference.

Når fiskeribiologer og rådgivere fra hele Europa og Nordamerika i næste uge samles i København hos Det Internationale Havundersøgelsesråd, så er det professor Henrik Gislason, DTU Aqua, som skal holde åbningsforelæsning. Hans skal fortælle om, hvor langt videnskaben er nået med at forklare de mønstre, der er i fiskearternes fordeling i havet, f.eks. hvorfor der er langt færre arter på vores breddegrader end i troperne. Gislason kalder det at kunne forklare forskelle i artsrigdommen mellem forskellige områder for ”den hellige gral for biologer”, fordi det er nøglen til at forstå, hvordan antallet af arter og havenes økosystemer vil udvikle sig f.eks. med klimaforandringer.

Åbningsforelæsningen finder sted den 21. september 2015, når Det Internationale Havundersøgelsesråd samler 600 forskere og rådgivere fra 20 lande til organisationens årlige videnskabelige konference, som i år holdes i København. ICES er den internationale videnskabelige organisation som planlægger og koordinerer vurderinger af fiskebestandenes tilstand og rådgiver om fremtidigt fiskeri. DTU Aqua spiller en aktiv rolle i ICES arbejde i alle arbejdsgrupper, som har relevans for Danmark og dansk fiskeri.

Henrik Gislason har siden 2007 været professor ved DTU Aqua, hvor han forsker i fiskenes artsrigdom og livshistorie. Professoren slog allerede tidligt sit navn fast som en af hovedaktørerne bag en flerartsmodel, som gjorde det muligt at beregne, hvordan fiskebestandene påvirkede hinanden, f.eks. ved at nogle arter spiser andre arter. Siden er såkaldt økosystembaseret forvaltning, dvs. en samlet forvaltning som inddrager alle de forskellige arter og påvirkninger af havets økosystemer, blevet den officielle forvaltningstilgang i Europa og i store dele af resten af verden.

Flere Nyheder