79 fartøjer fisker med strøm i EU

[caption id="attachment_7399" align="aligncenter" width="620"] Fiskerikommissær Vella svarede på spørgsmål om strømfiskeri i Europa-parlamentet[/capti
15 sep 2016

[caption id="attachment_7399" align="aligncenter" width="620"]bomtrawl pulse Fiskerikommissær Vella svarede på spørgsmål om strømfiskeri i Europa-parlamentet[/caption]

I Danmark er der en vis skepsis overfor fiskeri med af brug af strøm, som især en del hollandske bomtrawlere anvender i deres fiskeri efter tunger. Fra dansk side er man bekymret for, hvordan strøm påvirker livet i havet ikke mindst fødegrundlaget for fisk. Ifølge den nuværende EU-lovgivning kan medlemsstaterne på visse betingelser give tilladelse til at bomtrawlere anvender strøm i deres fiskeri. En af betingelserne er, at ikke flere end fem procent af medlemslandenes bomtrawlerflåde anvender strøm i trawlet. Den fælles fiskeripolitik i EU åbner dog også mulighed for at gennemføre pilotprojekter, der har til hensigt at udforske muligheder for at minimere eller eliminere uønskede fangster. I Holland er der givet tilladelse til et såkaldt videnskabeligt forsøgsfiskeri med strøm. Et fiskeri, der har fundet sted i mange år, og løbende er udvidet med flere og flere fartøjer. Omfanget har også for nyligt vakt interesse i EU, hvor det belgiske medlem af Europa-Parlamentet Sander Loones har spurgt EU's fiskerikommissær malteseren Karmenu Vella omkring omfanget af fiskeri med anvendelse af strøm i EU.

79 fartøjer
I svaret fra Karmenu Vella fremgår det, at fiskeri med strøm i trawl udføres som pilotprojekter for at minimere uønskede fangster i Belgien og Holland. Ud af i alt 540 fartøjer i det relevante segment bruger 79 fartøjer strøm i deres fiskeri. Han oplyser, at andre medlemsstater har licenser til at have bomtrawlere, der fisker med strøm. I ifølge kommissionens oplysninger, så er der dog intet, der tyder på at flere lande vil påbegynde fiskeri med strøm. I Danmark er det ikke tilladt at fiske med strøm, og ingen danske fartøjer har licens til at fiske med elektricitet.

Resultater skal frem
Karmenu Vella tager ikke i sit svar i Europa-Parlamentet stilling til, hvorvidt pilotprojekterne med fiskeri med strøm på primært hollandske bomtrawlere lever op til intentionerne, om at de skal føre til at minimere uønskede fangster. Mere generelt fremfører han, at den fælles fiskeripolitik giver medlemsstaterne mulighed for at gennemføre pilotprojekter med støtte fra EHFF. Det er dog et ufravigeligt krav, at medlemsstaterne offentliggør deres resultater af pilotprojekterne online. Vella oplyser endvidere, at formidling af resultater fra disse projekter sker gennem forskellige kanaler, herunder præsentation på videnskabelige møder med f.eks ICES, på konferencer og andre fora med deltagelse af tekniske eksperter fra medlemsstaterne og interessenterne. De giver mulighed for udveksling af oplysninger og erfaringer, slutter Vella sit svar.

 

 

 

Flere Nyheder