Absurd, fejlagtig og udokumenteret påstand om Øresund

Af chefkonsulent Michael Wall Andersen, Danmarks Fiskeriforening PO Indledningsvis skal det i uomtvistelige vendinger slås fast, at det på ingen må
30 apr 2018

Af chefkonsulent Michael Wall Andersen, Danmarks Fiskeriforening PO

Indledningsvis skal det i uomtvistelige vendinger slås fast, at det på ingen måde er et forsvar for, at enkelte fiskere ikke overholder reglerne om forbud mod fiskeri med trawl i Øresund.

Ulovligt fiskeri er og bliver – ulovligt. Men det ulovlige fiskeri bliver jo ikke lovligt af, at man gør det lovlige fiskeri ulovligt. SFs forslag om at lukke for det eneste tilbageværende trawlområde i Øresund, fordi der angiveligt er to fartøjer, der har fisket ulovligt i et andet område af Sundet, bærer denne lidt Erasmus Montanus agtige tilgang til problemet over sig.

Forslaget er stillet af SFs Nordsjællandske fiskeriordfører Trine Torp, fordi hun mener, at det vil gøre det nemmere at kontrollere, at forbuddet i resten af Sundet bliver overholdt!

Forslaget blev i TV2 Lorry straks støttet fra Alternativets ekspertise på fiskeri, Hr. Roger Matthisen. Heldigvis var der i indslaget også givet plads til ordførere fra partier, som har en mere eftertænksom tilgang til ideen.

Vi lever jo i et demokratisk samfund, hvor alle har ret til at mene, hvad de vil, og det er jo altid dejligt, at kunne slå om sig med magt og forbyde det, man ikke bryder sig om. Og de af Socialistisk Folkeparti og Alternativet udnævnte fiskeriordførere bryder sig bestemt ikke om trawl.

Signalpolitik

Ud over den åbenlyst tåbelige aktivitet, det er at fiske i et forbudsområde – og dermed spille kortene i hænderne politikere, der hellere vil drive signalpolitik end at tage en seriøs debat om fiskeriets fremtid – så har sagen givet ophav til fejlagtige, unøjagtige og selvmodsigende udsagn, som den er fremstillet i TV2 Lorry den 3. og den 4. april 2018.

Indslaget i TV2 Lorry den 3. april tager udgangspunkt i en sejltur med et fartøj som er hyret af organisationen ”Sea Shepherd” og bemandet med unge mennesker (”fra hele verden” hedder det sig i TV2 Lorry), der har gjort det til deres livsmål, at kæmpe for miljøet. Al respekt for det, men det, at en person kæmper for et prisværdigt formål, gør jo ikke nødvendigvis denne person til sandhedsvidne eller ekspert.

Både i indslaget fra den 3. april og den 4. april nævnes det, at der i Øresund anslås at være 30 til 50 gange så mange fisk som i andre områder. Det antydes endda, at dette forhold skyldes forbud mod trawlfiskeri. Påstanden står fuldstændig uimodsagt, men idet det er journalisten på indslaget, der fremsætter den – uden at nævne nogen reference – så må det stå for journalistens egen regning. Det angives desværre ikke hvor oplysningen stammer fra, og det er naturligvis det rene vås!

Fisken svømmer

Der findes ikke – og har aldrig været gennemført – videnskabeligt holdbare undersøgelser, som viser noget som helst om, hvor mange fisk der findes i Øresund. Rent biologisk giver det heller ikke nogen mening, idet mange fiskearter er karakteriseret ved netop at være meget lidt stedfaste. Når man laver videnskabelige undersøgelser af en fiskebestands størrelse, beregner man hvor stor gydebiomassen er inden for bestandens udbreddelsesområde. De torsk, der findes i Øresund, hører til bestanden af torsk i den vestlige Østersø. Det vides ikke, hvor mange af de torsk, der opholder sig i Øresund i februar, som vandrer ud i Kattegat eller til Krigers Flak i løbet af foråret. Det giver heller ikke meget mening at beregne mængden af sild i et farvandsområde, der som Øresund, primært fungerer som vandringsvej mellem gydepladserne i Østersøen og opvækstområderne i Kattegat/Skagerrak og Nordsøen.

At påstå, at der er tale om en ekspertvurdering, er ganske enkelt forkert. Med mindre naturligvis, at man ikke er kræsen med, hvem man kalder eksperter. DFPO er bekendt med, at påstanden har været fremført i en rapport fra en grøn organisation (WWF eller Oceana - også uden reference eller angivelse af underliggende data), men den er aldrig blevet verificeret fra uvildig videnskabelig side. At kalde udokumenteret propagandamateriale for ”ekspertvurderinger” grænser til at være ”fake news”. Når der efterfølgende ukritisk bliver refereret til disse oplysninger uden kildeangivelse ender det med, at man tvinger politikerne ud i at tage beslutninger på et fejlagtigt grundlag.

 

 

 

Flere Nyheder