Antallet af fiskefartøjer falder fortsat

Antallet af de store fiskefartøjer over 40 meter er kun øget med fire styk fra 2010 og til 2016, viser en opgørelse som Danmarks Statistik har offentl
22 maj 2017

Antallet af de store fiskefartøjer over 40 meter er kun øget med fire styk fra 2010 og til 2016, viser en opgørelse som Danmarks Statistik har offentliggjort. Dermed er andelen af fartøjer over 40 meter således øget med en halv procent fra 2010 til 2016. Andelen af fartøjer over 40 meter er dog øget fra 1 procent til 1,5 procent i 2016. Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsens registrering af fiskefartøjer, der er grundlaget, og den viser, at der i 2010 var 29 fartøjer over 40 meter og i 2016 var tallet 33.

Det er dog fortsat de mindste fartøjer, der er flest af i dansk fiskeri. Mere end 8 ud af 10 fartøjer er således under 10 meter, og andelen er således øget fra 77,4 procent i 2010 til 79 procent ved årsskiftet mellem 2016 og 2017. Andelen af fartøjer mellem 10 og 12 meter har således også holdt sig på omkring de fem procent, viser tallene. Samlet set er der således i perioden blevet flere fartøjer under 12 meter, viser tallene.

Det er især mellem 12 og 18 meter, at det største fald er sket fra 11,5 procent af fartøjer til 10 procent i 2016.

Hvis man kigger på det samlede antal af fiskefartøjer, så er der i perioden fra 2010 til 2016 sket et fald på 547 fiskefartøjer svarende til et fald på 20 procent. I 2010 var der 2.820 fartøjer og i 2016 faldt tallet til 2.273 styk.

Fremgang i Jylland

Når man deler fartøjerne op på de fem regioner, så er det ikke overraskende, at der er en stigende andel af fiskefartøjer i Midt og Nordjylland, der tilsammen rummer over halvdelen af de danske fiskefartøjer.

Til gengæld er det ganske overraskende, at tilbagegangen ikke er sket i Hovedstadsregionen, hvor der ved årsskiftet var 256 fiskefartøjer. De udgjorde en andel på 11,3 procent af den samlede fiskerflåde i Danmark, og det er et stigning i andel på 0,6 procent.

Flest fiskefartøjer er der i den midtjyske region, men kun med en ganske lille margin. I Midtjylland var der pr. 31.12.2016 registreret 608 fartøjer, mens der i Nordjylland var 603 fartøjer.

Størrelsesmæssigt er Midt- og Nordjylland dog de absolut største målt på tonnage. 80 procent af bruttotonnagen findes således blandt fiskefartøjer i disse to regioner. I den seksårige periode er den samlede bruttotonnage steget ganske lidt.

Flere Nyheder