Arbejdet på Kriegers Flak er gået i gang med forbudszoner

[caption id="attachment_16977" align="aligncenter" width="620"] De to fundamenter ved afsejlingen fra Belgien i starten af januar 2018. Foto: Jan de N
19 feb 2018

[caption id="attachment_16977" align="aligncenter" width="620"] De to fundamenter ved afsejlingen fra Belgien i starten af januar 2018. Foto: Jan de Nul[/caption]

Det store havmølleprojekt ved Kriegers Flak er på vej til at blive mere synligt. I midten af januar i år ankom de sstore offshore-platforme til Køge Havn. Platformene skal installeres i år, og arbejdet går i gang så snart vejret tillader det.

I løbet af februar installeres de to fundamenter, som skal bære de to transformerstationer. Transformerstationerne sender den grønne strøm fra de kommende havvindmøller ind til land via de søkabler, der blev udlagt i efteråret 2017.

I forbindelse med det kommende installationsarbejde på Kriegers Flak oprettes midlertidige restriktionszoner omkring de udlagte søkabler og de to offshore platforme. Det er forbudt at fiske med bundslæbende redskaber i disse restriktionszoner, og det er heller ikke tilladt at benytte ankre. Zonerne er oprettet dels for at sikre arbejdsro til installationsfartøjerne, men også for at beskytte de store søkabler. En beskadigelse af søkablerne kan hurtigt blive en bekostelig affære i millionstørrelse, og der vil i givet fald blive rejst erstatningskrav ved reparation af kablet.

Arbejdsområdet omkring platformene markeres med lysbøjer, og zonen omkring søkablerne er alene angivet på kort og på Søfartstyrelsens hjemmeside. Det er i restriktionszonen forbudt at sejle over omårdet med bundslæbende redskaber eller ankre indenfor zonen.

De store platforme

De store fundamenter til transformerstationen er betonfundamenter på henholdsvis 8.000 oyg 10.000 tons og er produceret i Belgien, hvor de er sejlet til Danmark. En offshore platform består af et fundament og transformerstation. Fundamenterne er støbt af beton og har en ståltop, der bærer transformerstationen.

Betonfundamenterne er blevet støbt direkte på en pram, der kan nedsænkes. Når fundamenterne skal installeres, fyldes store tanke i prammen med vand, således at hele prammen synker adskillige meter. Herefter vil de enorme fundamenter flyde og de kan trækkes af prammen og sænkes ned på havbunden ved kontrolleret at fylde dem med vand. Når fundamenterne står på havbunden fyldes de med sten.

[caption id="attachment_16978" align="aligncenter" width="620"] Her er kortet over de steder, der arbejdes omkring Kriegers Flak.[/caption]

[box type="shadow" ]Søg mere information

Hvis du har brug for yderligere oplysninger kan GIS-filer for zonerne tilsendes ved henvendelse til Energinet (kontakt ftm@energinet.dk). Restriktionszonen er gældende til og med juli 2018. Energinets arbejde med nettilslutningen skal være færdig 31.12.2018

Den kommende havmøllepark bygges og ejes af Vattenfall

Havmøllerne kan producere grøn strøm, der kan dække 600.000 husstandes årlige forbrug

Du kan læse mere om Energinets nettilslutning af Kriegers Flak på Energinets hjemmeside https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/KriegersFlakAC. [/box]

 

 

Flere Nyheder