Bakker op om regulering af sælbestanden

[caption id="attachment_5510" align="aligncenter" width="720"] Socialdemokrat tidl. MF og MEP Claus Larsen Jensen mener, at en regulering af sælbestan
03 sep 2015

[caption id="attachment_5510" align="aligncenter" width="720"]Gråsæl Socialdemokrat tidl. MF og MEP Claus Larsen Jensen mener, at en regulering af sælbestanden er det eneste fornuftige[/caption]

 

- Det er rigtig positivt, hvis regeringen, som varslet i går i pressen, vil tillade en egentlig regulering af sælbestanden ved Bornholm og andre steder i Danmark, hvor sælerne truer fiskerierhvervets eksistens, siger Claus Larsen-Jensen, tidl. MF og MEP (S) i en pressemeddelelse.

Jeg tager det som udtryk for, at nu sejrer sund fornuft efter, at det gentagne gange er dokumenteret, at sælbestanden er vokset eksplosivt. Det har hele tiden været mig komplet uforståeligt, at den tidligere regering ikke accepterede en egentlig regulering af bestanden. Når man piller ved naturen for at beskytte en bestand og har gigantisk succes hermed, og ikke vil regulere bestanden – her sælerne – som ikke har nogen naturlige fjender, så er det jo ulogisk, når sælerne så både truer torskebestanden og fiskernes eksistens. Der skal jo være balance i tingene, siger Claus Larsen-Jensen.

Claus Larsen-Jensen er tilfreds med, at regeringen har samlet fødevare- og miljøområdet under én minister, og tager det som udtryk for, at nu skal der ses helhedsorienteret på at skabe en fornuftig balance mellem forskellige hensyn .

-Sælerne spiser 7 gange så mange fisk, som fiskerne fanger, og de skader fiskene med sælorm, så selve grundlaget for fiskeriet forsvinder, hvis der ikke sker en egentlig regulering af bestanden, ganske som vores nabolande gør det, siger Claus Larsen-Jensen peger på, at det er et eksempel på overimplementering af EU-regler, når de danske myndigheder nærmest har sagt, at der er forbudt at regulere sælbestanden.

sen.

Flere Nyheder