Bestandene har det godt, men rådgivningen er en pose blandede bolsjer

[caption id="attachment_11590" align="aligncenter" width="800"] Fiskerne har længe sagt, at fiskebestandene i Nordsøen har det godt, og det bliver nu
03 jul 2016

[]

Fiskerne har i lang tid vidst, at fiskebestandene i Nordsøen har det godt, og det bliver nu bekræftet af den biologiske rådgivning, som Det Internationale Havforskningsråd, ICES, offentliggjorde torsdag.

- Det generelle billede er fortsat positivt, og der er en række vigtige arter, hvor rådgivningen nu giver plads til kvotestigninger. Det betyder, at vi kan fortsætte den positive udvikling for fiskeriet i Nordsøen, så der også i 2017 kan skabes vækst i fiskeriet, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening PO.

Listen over arter, som det går godt for, indeholder sej og kulmule i Nordsøen, tunge i både Nordsøen og Skagerrak / Kattegat samt jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat.

Der er dog også dele af rådgivningen, hvor ICES på trods af en positiv udvikling foreslår reduktioner af kvoterne. Det gælder fx for bestanden af torsk, der er på det højeste niveau i over 20 år, og for rødspætter hvor bestanden er på det højeste niveau i over 60 år.

- Derfor undrer det os, at ICES alligevel mener, at der bør ske mindre reduktioner i kvoterne for netop de bestande – og det må vi se nærmere på sammen med vores kollegaer i de øvrige EU-lande i de kommende måneder, siger Svend-Erik Andersen og slår fast:

- Her giver kvotereduktioner ingen mening når bestanden stiger og vil blot øge udsmid og spild af god spisefisk.

Samtidig påpeger Danmarks Fiskeriforening PO, at det også er nødvendigt med et hurtigere realitetstjek af rådgivningen – altså et tjek af, om de forudsætninger og modeller, som biologerne gør brug af, har hold i virkeligheden.

- Det er et generelt problem med rådgivningen, at ændringerne i ICES’s anbefalinger fra år til år ikke så meget skyldes, hvad der sker i havet og naturen, men først og fremmest skyldes, hvad der sker på land hos ICES. Vi oplever i stigende omfang, at der sker ændringer i de forudsætninger og beregningsmodeller, som danner grundlag for ICES rådgivning – og det er ikke nødvendigvis på en sådan måde, at det kommer fiskerne til gode, siger Svend-Erik Andersen.

- Vi har derfor brug for, at vi generelt får løftet dialogen mellem fiskeriet og ICES, så der kan ske hurtige realitetscheck af rådgivningen. Og rådgivningen for brisling i Nordsøen er en af dem, vi til at se på med kritiske øjne. Den efterlader en del spørgsmål til de forudsætninger, som ligger til grund for rådgivningen, uddyber Svend-Erik Andersen.

ICES’s rådgivning danner grundlag for efterårets arbejde med kvotefastsættelse i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for 2017. EU-Kommissionen forventes at fremlægge sit forslag til kvoter for 2017 sidst i oktober måned og forhandlingerne mellem EU og Norge om fiskerimuligheder i 2017 er planlagt at finde sted over to runder i november måned 2016.

Flere Nyheder