Bifangst af krabber kan give 100 mio. kr. om året

Bifangst af krabber i fiskeriet er i dag en irritation for mange fiskere, som beholder krabbekløerne, men smider krabbehusene over bord efter knusning
08 okt 2015

Bifangst af krabber i fiskeriet er i dag en irritation for mange fiskere, som beholder krabbekløerne, men smider krabbehusene over bord efter knusning. Et nyt projekt vil forsøge at etablere en bæredygtig udnyttelse af krabbebifangsten til gavn for hele fødevarekæden.

- Dels handler projektet om at forbedre økonomien for de kystnære fiskebåde, som kan generere en økonomisk gevinst ved at udnytte fangsten af de krabber, som de allerede nu får med i deres net, når de fisker efter andre fisk. Og dels handler det om at udnytte en ressource, som i dag går til spilde, men som der faktisk er stort potentiale i, fortæller Marco Frederiksen, der er senior projektleder i Eurofish International Organisation.

Forventer øget beskæftigelse

Marco Frederiksen forventer, at hvis projektet lykkes med at udnytte og omdanne bifangsten af krabber på fiskebådene til værdifulde fødeprodukter, vil det føre til både miljømæssig og økonomisk værdiskabelse i hele fødevarekæden.

- Et af hovedformålene med projektet er at udnytte en ubrugt ressource og udvikle bæredygtige fødevare- og foderprodukter til glæde for både mennesker og dyr. Herudover forventer vi også, at projektet på kort sigt vil kunne øge beskæftigelsen med minimum 5-10 arbejdspladser i hele kæden – både om bord på bådene og på land, fortæller Marco Frederiksen.

- I alt er det forventningen, at projektet vil kunne give en gevinst på 100 mio. kr. pr. år i totaleffekt, tilføjer han.

Flere Nyheder