Bifangst af tun er fortsat sjælden

[caption id="attachment_14434" align="aligncenter" width="620"] Bifangst af blåfinnede tun er stadig en sjældenhed. Privatfoto.[/caption] I de sene
17 sep 2017

[]

I de senere år er der observeret flere og flere blåfinnet tun i de danske farvande. Tun er en af verdens mest eftertragtede fisk blandt andet til sushi og kan opnå meget høje priser. Det er dog ikke lovligt at fange og fiske efter tun, da Danmark er en af de lande, der ikke har en national kvote på tun. Med flere tun i havet kan det ikke undgås, at der vil blive fanget enkelte tun som bifangst under andet fiskeri. For de medlemslande i EU som ikke har egne kvoter, er der en bifangstkvote på godt 30 tons. Det er typisk under fiskeri efter nogle af tunens foretrukne fødeemner sild og makrel, at fiskerne kan risikere at få en tun som bifangst. Selvom der tilsyneladende er kommet flere tun i havet, og der i medierne i den seneste tid er skrevet om enkelte bifangster i dansk farvand, så er der fortsat langt i mellem bifangsterne af tun.

- De bliver som regel fanget under fiskeri efter pelagiske arter, men det er indtil nu kun meget få bifangster af tun, vi har kendskab til indtil videre. Det drejer sig kun om en god håndfuld, siger professor Brian Mackenzie fra DTU Aqua.

Stræber ikke efter tun
Selvom tun kan opnå høje priser på auktionen, så er bifangst af dem ikke noget fiskerne stræber efter.

- Nej, det er ikke noget, vi stræber efter. Det er besværligt, fordi en tun på 200 kilo vil stoppe pumpningen af sildene. Så det giver en masse ekstraarbejde, fortæller Niels Arne Hounissen, der er skipper på E 727 Jette Kristine, som blandt andet fisker efter sild og brisling, hvor der er en risiko for at få tun som bifangst. Værdien af en fangst af tun som bifangst, vil derfor ikke stå mål med besværet og slet ikke i forhold til værdien af hovedfangsten af sild. Han har da også fortsat til gode at få en tun med som bifangst i farvandene omkring Danmark.

- Vi har ikke prøvet at have en tun som bifangst under vores fiskeri i Nordsøen. Vi har dog prøvet det en gang for cirka 15 år siden, men det var i Biscayen, siger Niels Arne Hounissen.

 

Flere Nyheder