BILAG 6 Åbning for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

Til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen resterer der en mindre mængde laks på i alt 1.025 stk. Ovennævnte antal laks vil blive lig
02 nov 2015

Til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen resterer der en mindre mængde laks på i alt 1.025 stk.

Ovennævnte antal laks vil blive ligeligt fordelt blandt de fartøjer, hvis ejere senest den fredag den 6. november har ansøgt NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at deltage i fiskeriet.

NaturErhvervstyrelsen vil i uge 46 udstede tilladelser til de relevante fartøjer.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 2. november 2015.

Flere Nyheder