BILAG 6: Ændring af tilladte årsmængder for fiskeri af brisling i Nordsøen

Den danske kvote for brisling i Nordsøen for 2016 er ved Rådets forordning (EU) 2016/1252 af 28. juli 2016 reduceret fra 300.915 tons til 199.746 tons
14 sep 2016

Den danske kvote for brisling i Nordsøen for 2016 er ved Rådets forordning (EU) 2016/1252 af 28. juli 2016 reduceret fra 300.915 tons til 199.746 tons. Der vil snarest blive udstedt nye tilladelser med reducerede årsmængder for fartøjer, der har kvoteandele til fiskeri af brisling i Nordsøen (licensliste nr. 1000). Fartøjernes årsmængder vil blive reduceret med 33,62 % i forhold til den oprindelige uddelte årsmængde.

Det forbydes fartøjer, hvis registrerede landinger af brisling i Nordsøen overstiger deres justerede årsmængder inklusiv eventuelle ind-og udlejede mængder, at indlede nye fangstrejser efter brisling i Nordsøen. Dette forbud er gældende indtil fartøjet skaffer sig kvotemæssig dækning for at genoptage fiskeriet.

Fartøjer, der den 8. september 2016 havde kvotemæssig dækning for deres registrerede landinger af brisling i Nordsøen, men ikke har det efter reduktionen på 33,62 %, kan ansøge NaturErhvervstyrelsen om at få dækket differencen. Fartøjer, som den 8. september 2016 havde udlejet årsmængder af brisling i Nordsøen, og har fået dette registreret i NaturErhvervstyrelsen eller i puljesystemet, og som efter reduktionen derfor ikke har dækning for de udlejede mængder, kan også ansøge om at få dækket differencen. Ansøgningen skal sendes til licensadm@naturerhverv.dk og være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest mandag den 19. september 2016.

NaturErhvervstyrelsen vil umiddelbart efter udsendelse af tilladelser med de justerede årsmængder, udsende nye tilladelser til de fartøjer, der via deres puljebestyrer, har søgt om overførsel af uopfiskede årsmængder af brisling i Nordsøen fra 2015 til 2016.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. september 2016.”

 

 

Flere Nyheder