BILAG 6 Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer - rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:   Fartøjer
25 sep 2015

Fra den 1. oktober 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter    700 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 2.100 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. oktober 2015.

Flere Nyheder