BILAG 6: Bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen for torsk i Nordsøen

”Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen for torsk i Nordsøen. Danmark har aftalt kvotebytter med andre medlemslande, der i
07 aug 2017

”Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen for torsk i Nordsøen.

Danmark har aftalt kvotebytter med andre medlemslande, der indebærer at Danmark afgiver pighvar/slethvar i Nordsøen i bytte for torsk i Nordsøen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har aftalt med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, at op til 325 tons torsk i Nordsøen stilles til rådighed for fartøjsejere, der ønsker at bytte årsmængder af pighvar/slethvar for torsk i Nordsøen i forholdet 1:2.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der inden for ovennævnte mængde og i forholdet 1:2 ønsker at bytte pighvar/slethvar i Nordsøen for torsk i Nordsøen skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (licensadm@lfst.dk) i hænde senest mandag den 14. august 2017.

Såfremt mængden af pighvar/slethvar i Nordsøen, der stilles til rådighed for dette bytte overstiger 162,5 tons, og dermed den mængde på 325 tons torsk i Nordsøen der er til rådighed, stiller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen indbyttede mængder af torsk til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. august 2017”

Flere Nyheder