BILAG 6 Ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangst
04 mar 2016

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen[1] er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.

 

På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder i 2016 er følgende:

 

Nordsøen og Skagerrak

Fangstkvotefartøjer som fisker med trawl, snurrevod, garnredskaber eller liner i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2016 få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons i forhold til fartøjets årsmængder baseret på fartøjets FKA den 1. januar 2016, jf. § 173 stk. 3.

 

Ejere af fangstkvotefartøjer, der er ejer eller medejer af andre fartøjer med årsmængder af torsk, kan tildeles ekstra årsmængder af torsk på baggrund af de årsmængder af torsk, der overføres fra disse fartøjer til fangstkvotefartøjet. Der vil første gang den 1. maj 2016 være mulighed for tildeling af yderligere ekstra mængder, jf. § 175, stk. 5.

 

Ejere af fangstkvotefartøjer, der tildeles ekstra årsmængder af torsk i henhold til reglerne i kystfiskerordningen, kan tildeles yderligere ekstra årsmængder af torsk på baggrund af disse mængder.

 

Fangstkvotefartøjer er fartøjer, der d.d. er udstyret med en fungerende elektronisk overvågningsenhed (kameraovervågningsudstyr inkl. kontrolboks til indsamling af sensordata).

 

Fristen for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj er den 15. maj 2016, jf. § 173, stk. 2. Det er en betingelse for at framelde fartøjet, at der ikke er anvendt noget af den ekstra årsmængde. Det vil være muligt at framelde tilladelsen delvist, således at den fremover kun gælder for Skagerrak og Nordsøen eller Østersøen.

 

Framelding indsendes pr. e-mail til spj@naturerhverv.dk.

 

Det vil ikke være muligt at ansøge om tilladelse som fangstkvotefartøj for fartøjer, der ikke allerede havde tilladelse i 2015, jf. § 176.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 4. marts 2016.”

[1] Bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015 om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

Flere Nyheder