BILAG 6 Fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således det på fangstrejser, der er påbegyndt eller påbe
03 dec 2015

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering således det på fangstrejser, der er påbegyndt eller påbegyndes den 3. december 2015 eller derefter, er tilladt at lande højst 14.000 kg andre arter fra norsk fiskerizone i Nordsøen pr. kalenderuge.

Reguleringsbekendtgørelsens § 130, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. december 2015.

Flere Nyheder