BILAG 6 FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Med virkning fra den 4. december 2015 ophæves den hidtil gældende regulering og fiskeriet er fra denne dato ikke mængdemæssigt reguleret. Denne med
03 dec 2015

Med virkning fra den 4. december 2015 ophæves den hidtil gældende regulering og fiskeriet er fra denne dato ikke mængdemæssigt reguleret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. december 2015.

Flere Nyheder