BILAG 6 Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområd
17 maj 2016

Den disponible mængde tobis i forvaltningsområde 2 i Nordsøen skønnes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2 med virkning fra og med torsdag den 19. maj 2016. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2 træder i kraft fra og med lørdag den 21. maj 2016. Forbuddet omfatter fiskeri af tobis under alle ordninger, og der gælder ingen undtagelse herfor.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 19. maj 2016.

Flere Nyheder