Bilag 6: Forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat

Den disponible mængde tobis i Kattegat skønnes opfisket, og der indføres derfor med øjeblikkelig virkning forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat. Der
06 jun 2015

Den disponible mængde tobis i Kattegat skønnes opfisket, og der indføres derfor med øjeblikkelig virkning forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat. Der er forud for udsendelsen af dette fiskeriforbud taget direkte kontakt til det fartøj, der aktuelt er aktiv i fiskeriet. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra Kattegat træder i kraft fra og med lørdag den 6. juni 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. juni 2015”

Flere Nyheder