BILAG 6: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne disponible mængde er opfisket, indføres der i Østersøen og Bælterne forb
07 May 2015

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne disponible mængde er opfisket, indføres der i Østersøen og Bælterne forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks fra og med mandag den 11. maj 2015. Forbud mod at medbringe og lande laks fra Østersøen og Bælterne fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med onsdag den 13. maj 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 11. maj 2015”

Flere Nyheder