BILAG 6 Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod FKA-rationsfiskeri af r
25 nov 2015

Idet den til ordningen for FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Østersøen fra og med mandag den 30. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter fra Østersøen fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med onsdag den 2. december 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. november 2015.

Flere Nyheder