Bilag 6: Forbud mod Kystfisker-rationsfiskeri af brisling i Østersøen

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen Den til Kystfisker-rationsfiskeri disponible mængde brisling i Østersøen er opfisket, og der ind
af Line Dalgaard Jensen
13 mar 2018

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen

Den til Kystfisker-rationsfiskeri disponible mængde brisling i Østersøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod Kystfisker-rationsfiskeri af brisling fra og med torsdag den 15. marts 2018. Forbud mod at medbringe og lande brisling fra Østersøen fisket under Kystfisker-rationsordningen træder i kraft fra og med fredag den 16. marts 2018.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. marts 2018.

Flere Nyheder