BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

”Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af
28 apr 2016

Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og til FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen afsatte mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og forbud mod FKA-rationsfiskeri af tunger i Nordsøen fra og med søndag den 1. maj 2016. Forbud mod at medbringe og lande de nævnte arter fra de anførte områder fisket under de respektive ordninger træder i kraft fra og med tirsdag den 3. maj 2016.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1317 med årsmængde af mørksej i alle farvande er undtaget fra forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. maj 2016”

Flere Nyheder