BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til ordningen for MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen disponible mængde er opfisket. Der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af pighv
08 dec 2015

Den til ordningen for MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen disponible mængde er opfisket. Der indføres derfor forbud mod MAF-fiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen fra og med lørdag den 12. december 2015. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar fra Nordsøen fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med mandag den 14. december 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1324 med uudnyttet årsmængde af pighvar og slethvar i Nordsøen er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. december 2015.

Flere Nyheder