BILAG 6: Forbud mod MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af rødspætter i Sk
02 nov 2015

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af rødspætter i Skagerrak fra og med onsdag den 4. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande rødspætter far Skagerrak fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med fredag den 6. november 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætter i Skagerrak er undtaget fra de omtalte forbud.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. november 2015.

Flere Nyheder