BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk
04 nov 2015

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af torsk i Nordsøen og Skagerrak disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i de anførte områder fra og med lørdag den 7. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra de anførte områder fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med mandag den 9. november 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1303 med årsmængde af torsk i Nordsøen og licensliste nr. 1305 med årsmængde af torsk i Skagerrak er undtaget fra de omtalte forbud.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. november 2015.

Flere Nyheder