BILAG 6 Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestl
20 nov 2015

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i vestlige Østersø fra og med tirsdag den 24. november 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra vestlige Østersø fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med torsdag den 26. november 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1306 med årsmængde af torsk i vestlige Østersø er undtaget fra forbuddet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. november 2015.

Flere Nyheder