BILAG 6 Forbud mod visse fiskerier

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersø
02 dec 2016

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Idet de til ordningerne for FKA-rationsfiskeri af rødspætte i Kattegat, MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak og MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne afsatte mængder er opfisket, indføres der forbud mod under de anførte ordninger fra og med mandag den 5. december 2016. Forbud mod at medbringe og lande fisk fra de anførte områder og fanget under de anførte ordninger træder i kraft fra og med onsdag den 7. december 2016.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1312 med årsmængde af rødspætte i Skagerrak er undtaget fra forbud mod MAF-fiskeri af rødspætte i Skagerrak. Ligeledes er MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1308 med årsmængde af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne undtaget fra forbud mod MAF-fiskeri af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. december 2016.

 

Flere Nyheder