Bilag 6 Forhøjelse af rationer for MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. april 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:   Fartøjer under
26 Mar 2015

Fra den 1. april 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter 1.800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.400 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 9.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. marts 2015.

Flere Nyheder