BILAG 6: Gennemsnitlige afregningspriser for 2014

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afreg
22 jan 2015

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2014.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2014 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73.

De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

Brisling 3BCD-C

1,77

Brisling 2AC4-C

1,56

Brisling 03A

1,58

Jomfruhummer 3A/BCD

61,41

Jomfruhummer 2AC4-C

50,85

Jomfruhummer 2AB/N

75,51

Dybvandsrejer 3A

31,15

Dybvandsrejer 2AC4-C

82,57

Dybvandsrejer 04-N

43,40

Havtaske 04-N

30,98

Kulmule 2AC4-C

13,97

Kuller 2AC4

10,87

Kuller 3A/BCD

11,30

Laks 3BCD-C

196,47

Mørksej 2A34.

9,77

Pig-/slethvarre2AC4-C

61,64

Rødspætte 3AS

6,98

Rødspætte 3AN

9,16

Rødspætte 2AC4

9,69

Rødspætte 3BCD-C

6,56

Sild 22/24

2,90

Sild 25/32

3,11

Sild 4AB

3,11

Sperling 2A34

1,52

Tobis 2A3A4

1,41

Tunge 24.

60,63

Tunge 3A/BCD

74,15

Torsk 3AS

17,56

Torsk 3AN

22,12

Torsk 2AC4

22,00

Torsk 22/24

10,23

Torsk 25/32

6,55

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 29. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. januar 2015.


 

Flere Nyheder