BILAG 6 Gennemsnitlige afregningspriser for 2016

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregni
26 Jan 2016

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2015.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2015 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73.

De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

Brisling 3BCD-C 1,74
Brisling 2AC4-C 1,79
Brisling 03A 1,75
Jomfruhummer 3A/BCD 71,60
Jomfruhummer 2AC4-C 47,63
Jomfruhummer 2AB/N 69,66
Dybvandsrejer 3A 32,30
Dybvandsrejer 2AC4-C 37,68
Dybvandsrejer 04-N 46,41
Havtaske 04-N 30,88
Kulmule 2AC4-C 15,18
Kuller 2AC4 11,43
Kuller 3A/BCD 13,19
Laks 3BCD-C 216,48
Mørksej 2A34. 11,28
Pig-/slethvarre2AC4-C 63,55
Rødspætte 3AS 9,31
Rødspætte 3AN 11,08
Rødspætte 2AC4 10,71
Rødspætte 3BCD-C 7,79
Sild 22/24 3,00
Sild 25/32 3,00
Sild 4AB 3,05
Sperling 2A34 1,80
Tobis 2A3A4 1,59
Tunge 24. 69,61
Tunge 3A/BCD 84,26
Torsk 3AS 20,30
Torsk 3AN 24,79
Torsk 2AC4 22,93
Torsk 22/24 11,77
Torsk 25/32 5,90

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 26. januar 2016.

Flere Nyheder