Bilag 6 meddelelse af 07/07-2017: Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen og forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen  Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der
11 jul 2017

FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen 

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med mandag den 10. juli 2017. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med onsdag den 12. juli 2017.

MAF-fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Den til MAF-fiskeri af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat afsatte mængder er opfisket, og der indføres der forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i de anførte farvande fra og med mandag den 10. juli 2017. Forbud mod at medbringe og lande mørksej fra de anførte farvande fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med onsdag den 12. juli 2017.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1317 med årsmængde af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er undtaget fra forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i de pågældende farvande.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 10. juli 2017

Flere Nyheder