Bilag 6 meddelelse af 07/07-2017: Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen med havtaske i norsk zone i Nordsøen

Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen med havtaske i norsk zone i Nordsøen.  Danmark har indgået en række kvotebytter med a
11 jul 2017

Mulighed for bytte af årsmængder af pighvar/slethvar i Nordsøen med havtaske i norsk zone i Nordsøen. 

Danmark har indgået en række kvotebytter med andre medlemslande, der indebærer at Danmark afgiver pighvar/slethvar i Nordsøen i bytte for havtaske i norsk zone i Nordsøen.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har aftalt med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, at 51 tons havtaske i norsk zone i Nordsøen stilles til rådighed for fartøjsejere, der i forholdet 1 : 1,5 ønsker at bytte årsmængder af pighvar/slethvar for havtaske i norsk zone i Nordsøen.

Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der inden for ovennævnte mængde og i forholdet 1: 1,5 ønsker at bytte pighvar/slethvar i Nordsøen for havtaske i norsk zone i Nordsøen skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen () i hænde senest fredag den 14. juli 2017.

Såfremt mængden af pighvar/slethvar i Nordsøen, der stilles til rådighed overstiger den mængde der modsvarer 51 tons havtaske i norsk zone i Nordsøen, stiller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen byttede mængder af havtaske til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. juli 2017

Flere Nyheder