BILAG 6 Midlertidig lukning af område i Skagerrak

I perioden fra og med tirsdag den 29. september 2015 til og med mandag 19. oktober 2015 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del a
28 Sep 2015

I perioden fra og med tirsdag den 29. september 2015 til og med mandag 19. oktober 2015 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1: 58°01,0 N 010°13,5 Ø

2: 58°01,0 N 010°24,5 Ø

3: 57°52,5 N 010°27,5 Ø

4: 57°52,5 N 010°16,5 Ø

Lukket område i SkagerrakUanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter

- snurpenot

- garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover

- drivgarn

- tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 29. september 2015.

Flere Nyheder